Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
  • Địa chỉ: 264 Ngọc Thuỵ- Long Biên
  • Giá ngày thường: 530.000đ/đêm
  • Giá cuối tuần: 500.000đ/đêm
  • Số người: 10 -15 👥 - Tối đa: 15 👥
  • Địa chỉ: 111, Xóm 8, Xã Kim Lan, Gia Lam, Ha Noi, Vietnam
  • Giá ngày thường: 3.500.000đ/đêm
  • Giá cuối tuần: 5.500.000đ/đêm