Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • Số người: 4-8 👥 - Tối đa: 8 👥
 • Địa chỉ: khu Biệt Thự Anh Nguyễn (Ocean Front Villas), Vĩnh Nguyên, Nha Trang
 • Giá ngày thường: 13.194.444đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 17.592.999đ/đêm
 • Số người: 8-16 👥 - Tối đa: 16 👥
 • Địa chỉ: Tổ, 8 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa 57000, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 2.000.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 4-8 👥 - Tối đa: 8 👥
 • Địa chỉ: Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 10.500.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 11.500.000đ/đêm
 • Số người: 2-4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: 1 Hòn Chồng Street, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 1.102.500đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 4-8 👥 - Tối đa: 8 👥
 • Địa chỉ: Phố Rừng, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 8.500.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 8-10 👥 - Tối đa: 10 👥
 • Địa chỉ: Phố Rừng, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 17.916.667đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 4-8 👥 - Tối đa: 8 👥
 • Địa chỉ: Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, Nha Trang
 • Giá ngày thường: 11.250.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 4-8 👥 - Tối đa: 8 👥
 • Địa chỉ: R28, Phố Rừng, Vĩnh Trường, Nha Trang.
 • Giá ngày thường: 15.556.396đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 10-12 👥 - Tối đa: 12 👥
 • Địa chỉ: R26 Phố Rừng, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 21.500.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 8-10 👥 - Tối đa: 10 👥
 • Địa chỉ: Phố Rừng, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 15.652.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 17.100.000đ/đêm