Showing all 8 results

Top 10 địa chỉ cho thuê villa Hòa Bình 2019 đẹp, nội thất sang trọng, có bể bơi. Biệt thự, villa Hòa Bình gần Hà Nội, là địa điểm tụ tập lý tưởng mỗi cuối tuần.

 • Số người: 10 👥 - Tối đa: 15 👥
 • Địa chỉ: Lương Sơn, Hòa Bình
 • Giá ngày thường: 6.000.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 8.000.000đ/đêm
 • Số người: 12 👥 - Tối đa: 18 👥
 • Địa chỉ: Lương Sơn, Hòa Bình
 • Giá ngày thường: 5.000.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 5.700.000đ/đêm
 • Số người: 15 👥 - Tối đa: 20 👥
 • Địa chỉ: Lương Sơn, Hòa Bình
 • Giá ngày thường: 4.500.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 5.500.000đ/đêm
 • Số người: 10 👥 - Tối đa: 22 👥
 • Địa chỉ: Lương Sơn, Hòa Bình
 • Giá ngày thường: 9.240.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 13.860.000đ/đêm
 • Số người: 16 👥 - Tối đa: 25 👥
 • Địa chỉ: Lương Sơn, Hòa Bình
 • Giá ngày thường: 4.500.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 6.500.000đ/đêm
 • Số người: 4 👥 - Tối đa: 8 👥
 • Địa chỉ: Kỳ Sơn, Hòa Bình
 • Giá ngày thường: 1.700.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 1.700.000đ/đêm
 • Số người: 10 👥 - Tối đa: 12 👥
 • Địa chỉ: Lương Sơn, Hòa Bình
 • Giá ngày thường: 10.000.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 13.500.000đ/đêm
 • Số người: 16 👥 - Tối đa: 22 👥
 • Địa chỉ: Lương Sơn, Hòa Bình
 • Giá ngày thường: 7.500.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 8.500.000đ/đêm