Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • Số người: 2 👥 - Tối đa: 2 👥
 • Địa chỉ: Lao Chai Sa Pa
 • Giá ngày thường: 2.450.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 5.645.000đ/đêm
Giảm giá!
 • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Highlights info row image 018 Muong Hoa Street, Sapa (247,03 km) Sa Pa 19000
 • Giá ngày thường: 2.300.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 2.500.000đ/đêm
 • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Group 13, O Quy Ho Mountain Pass, Sapa, Lao Cai, Sa Pa
 • Giá ngày thường: 523.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 1.047.000đ/đêm
Giảm giá!
 • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: 102 - Dien Bien Phu street, Sapa town, Vietnam Sa Pa
 • Giá ngày thường: 2.500.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 3.000.000đ/đêm
 • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Phường Cầu Mây (246,85 km) Sa Pa
 • Giá ngày thường: 2.350.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 2.600.000đ/đêm
Giảm giá!
 • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Đồi Quan 6, Tổ 10, TT Sapa, Lào Cai (247,94 km)
 • Giá ngày thường: 2.600.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 3.000.000đ/đêm
 • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Thị trấn sapa
 • Giá ngày thường: 2.700.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 3.200.000đ/đêm
 • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Ngõ 36 Sở Than (247,71 km) Sa Pa 0033
 • Giá ngày thường: 1.200.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 1.500.000đ/đêm