Hiển thị tất cả 11 kết quả

 • Số người: 2 người lớn 1 trẻ em 👥 - Tối đa: 3 👥
 • Địa chỉ: Cầu Bãi Dại, Ghềnh Ráng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 7.645.503đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 2-4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Bãi Nhỏ, Km15, Quốc Lộ 1D, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Giá ngày thường: 1.016.513đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 3-4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Ghenh Rang,, Bai Dai Beach, Bình Định, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 10.361.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 3 người lớn 2 trẻ em 👥 - Tối đa: 5 👥
 • Địa chỉ: Bãi Dài, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định
 • Giá ngày thường: 6.060.389đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 2-3 👥 - Tối đa: 3 👥
 • Địa chỉ: Quốc lộ 1D, Khu Phố 1, Bãi Xép, Phường Ghềnh Ráng,, Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 2.742.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 1-3 👥 - Tối đa: 3 👥
 • Địa chỉ: Quốc lộ 1D, Khu Phố 1, Bãi Xép, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 • Giá ngày thường: 3.191.760đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 2 người lớn 1 trẻ em 👥 - Tối đa: 3 👥
 • Địa chỉ: Trung Lương, Phù Cát, Bình Định, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 1.786.368đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 6-8 👥 - Tối đa: 8 👥
 • Địa chỉ: Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 3.200.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 2 👥 - Tối đa: 👥
 • Địa chỉ: Quốc lộ 1D, Tổ 1, KV1, Bãi Xép, Quy Nhơn, Bình Định 55121, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 1.215.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 2-4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Economic Zone, Cat Tien Ward, Nhơn Hội, Phù Cát, Bình Định, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 6.878.307đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 2-3 👥 - Tối đa: 3 👥
 • Địa chỉ: W6HW+RC Economic Zone, Cat Tien Ward, Nhơn Hội, Phù Cát, Bình Định 820000, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 5.730.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm