Hiển thị tất cả 10 kết quả

Tổng hợp 10+ địa chỉ thuê villa Sóc Sơn Đẹp – Sang trọng – Có bể bơi. Biệt thự, Villla Sóc Sơn gần Hà Nội, địa điểm nghỉ dưỡng mỗi cuối tuần bên gia đình.

 • Số người: 15 👥 - Tối đa: 35 👥
 • Địa chỉ: Sóc Sơn, Hà Nội
 • Giá ngày thường: 4.300.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 5.000.000đ/đêm
 • Số người: 14 👥 - Tối đa: 20 👥
 • Địa chỉ: Sóc Sơn, Hà Nội
 • Giá ngày thường: 4.500.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 5.500.000đ/đêm
 • Số người: 18 👥 - Tối đa: 24 👥
 • Địa chỉ: Sóc Sơn, Hà Nội
 • Giá ngày thường: 8.000.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 9.000.000đ/đêm
 • Số người: 20 👥 - Tối đa: 35 👥
 • Địa chỉ: Sóc Sơn, Hà Nội
 • Giá ngày thường: 5.500.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 7.500.000đ/đêm
 • Số người: 20 👥 - Tối đa: 40 👥
 • Địa chỉ: Sóc Sơn, Hà Nội
 • Giá ngày thường: 6.500.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 7.500.000đ/đêm
 • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Ulesa, Thôn Lâm Trường, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội (30,85 km) Hà Nội 100000
 • Giá ngày thường: 1.199.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 1.790.000đ/đêm
 • Số người: 12 👥 - Tối đa: 18 👥
 • Địa chỉ: Lâm Trường, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội
 • Giá ngày thường: 3.500.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 4.500.000đ/đêm
 • Số người: 15 👥 - Tối đa: 15 👥
 • Địa chỉ: Sóc Sơn, Hà Nội
 • Giá ngày thường: 6.000.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 8.000.000đ/đêm
 • Số người: 12 👥 - Tối đa: 16 👥
 • Địa chỉ: Sóc Sơn, Hà Nội
 • Giá ngày thường: 4.500.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 5.500.000đ/đêm
 • Số người: 15 👥 - Tối đa: 20 👥
 • Địa chỉ: Sóc Sơn, Hà Nội
 • Giá ngày thường: 6.500.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 9.000.000đ/đêm