Hiển thị tất cả 11 kết quả

 • Số người: 18 👥 - Tối đa: 👥
 • Địa chỉ: ngõ 187 Cái Bèo, TT. Cát Bà, Island, Hải Phòng 05406, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 7.000.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 10 -15 👥 - Tối đa: 20 👥
 • Địa chỉ: gần làng nổi Cát bà
 • Giá ngày thường: 1.400.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 1.600.000đ/đêm
 • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Catco 1 beach | Catba Island, Halong Bay (137,69 km) Cát Bà, Hải Phòng, Vietnam 31
 • Giá ngày thường: 2.500.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 2.800.000đ/đêm
 • Số người: 3 👥 - Tối đa: 3 👥
 • Địa chỉ: 452 Hà Sen, TT. Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 355.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Nam Cat Island, Lan Ha Bay (137,30 km) Cát Bà, Hải Phòng, Vietnam 10000
 • Giá ngày thường: 1.000.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 1.200.000đ/đêm
Giảm giá!
 • Số người: 40 👥 - Tối đa: 45 👥
 • Địa chỉ: Cat Ong Island (100,04 km) Cát Bà, Hải Phòng, Vietnam 8431
 • Giá ngày thường: 2.000.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 2.500.000đ/đêm
 • Số người: 11-15 👥 - Tối đa: 15 👥
 • Địa chỉ: Hà Sen, Street, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 4.200.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 2 👥 - Tối đa: 2 👥
 • Địa chỉ: ĐT356, Xuân Đám, Cát Hải, Hải Phòng 180000, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 600.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Monkey Island (138,02 km) Cát Bà, Hải Phòng, Vietnam +84
 • Giá ngày thường: 1.800.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 2.000.000đ/đêm
 • Số người: 2 👥 - Tối đa: 2 👥
 • Địa chỉ: P2RR+2P9, TT. Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 682.580đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: cách Bãi biển Tùng Thu 2,5 km
 • Giá ngày thường: 1.000.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 1.200.000đ/đêm