Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • Số người: 10 -15 👥 - Tối đa: 20 👥
 • Địa chỉ: gần làng nổi Cát bà
 • Giá ngày thường: 1.400.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 1.600.000đ/đêm
 • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Catco 1 beach | Catba Island, Halong Bay (137,69 km) Cát Bà, Hải Phòng, Vietnam 31
 • Giá ngày thường: 2.500.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 2.800.000đ/đêm
 • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Nam Cat Island, Lan Ha Bay (137,30 km) Cát Bà, Hải Phòng, Vietnam 10000
 • Giá ngày thường: 1.000.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 1.200.000đ/đêm
Giảm giá!
 • Số người: 40 👥 - Tối đa: 45 👥
 • Địa chỉ: Cat Ong Island (100,04 km) Cát Bà, Hải Phòng, Vietnam 8431
 • Giá ngày thường: 2.000.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 2.500.000đ/đêm
 • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Monkey Island (138,02 km) Cát Bà, Hải Phòng, Vietnam +84
 • Giá ngày thường: 1.800.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 2.000.000đ/đêm
 • Số người: 2 - 4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: cách Bãi biển Tùng Thu 2,5 km
 • Giá ngày thường: 1.000.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: 1.200.000đ/đêm