Hiển thị tất cả 5 kết quả

 • Số người: 2 👥 - Tối đa: 2 👥
 • Địa chỉ: Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 2.352.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 6 👥 - Tối đa: 👥
 • Địa chỉ: Quốc lộ 44A, Thị trấn, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 3.600.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 6 lớn 3 trẻ 👥 - Tối đa: 👥
 • Địa chỉ: Đường Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 6.157.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 3-4 👥 - Tối đa: 4 👥
 • Địa chỉ: Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
 • Giá ngày thường: 6.000.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm
 • Số người: 6 lớn 3 trẻ 👥 - Tối đa: 👥
 • Địa chỉ: Ho Tram Hamlet, Xuyen Moc District Ba Ria Vung Tau
 • Giá ngày thường: 10.260.000đ/đêm
 • Giá cuối tuần: đ/đêm